USŁYSZEĆ TEATR – INTEGRACJA OSÓB GŁUCHONIEMYCH ZE ŚRODOWISKIEM TEATRU NOWEGO W ZABRZU

Niepełnosprawność osób głuchoniemych często, ze względu na niemożliwość znalezienia wspólnego kodu komunikacyjnego, staje się powodem wykluczenia. Teatr jako miejsce, w którym słowo jest narzędziem podstawowym w przekazywaniu informacji, przez dziesiątki lat był obszarem dla głuchoniemych niedostępnym. Dopiero pojawienie się języka migowego pozwoliło z czasem na uczestnictwo (także aktywne) społeczności Głuchych w życiu teatralnym sceny polskiej i zagranicznej. Brak słuchu bowiem nie powinien pozbawiać człowieka możliwości obcowania ze sztuką. Także ze sztuką żywego słowa.

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu “Z kulturą” przy współpracy z Teatrem Nowym w Zabrzu pragnie włączyć się w ten światowy, humanitarny trend umożliwienia osobom głuchoniemym zobaczenia i zrozumienia spektakli, wystawianych na zabrzańskiej scenie, przez udział tłumacza języka migowego w wybranych spektaklach Teatru Nowego w Zabrzu w roku 2017.

Aby aktorzy umieli porozumieć się z osobami niesłyszącymi, odbywają kurs języka migowego, który zakończony egzaminem certyfikującym, nie tylko pozwoli na swobodną komunikację, ale również da w przyszłości dodatkowe narzędzie pracy dla aktorów, stwarzając szansę na  wieloletnią współpracę ze środowiskiem Głuchych.

Pierwszy spektakl z udziałem lektora języka migowego odbędzie się 15.03.2017 r. i uczestniczyć w nim będą uczniowie ze Szkoły Specjalnej nr 42 w Zabrzu oraz ze Specjalnego Ośrodka Głuchoniemych w Raciborzu. Kolejne już niebawem…