“Z KULTURĄ” DLA KULTURY – TEATR NOWY W OBSZARZE NGO

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.

Z radością informujemy, że 26. kwietnia br. decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu “Z kulturą” (Numer KRS: 0000614618). Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury i twórczości teatralnej, a szczególnie wspieranie działalności Teatru Nowego w Zabrzu.

Publikujemy statut dla zainteresowanych:

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

  1. Anna Solecka-Bacia – prezes
  2. Bartłomiej Latoszek – wiceprezes
  3. Dariusz Czajkowski – skarbnik
  4. Anna Konieczna – sekretarz
  5. Marek Mierczyk – członek zarządu

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o przesyłanie informacji drogą e-mailową na adres: zkultura.zabrze@gmail.com.

Wszelkie darowizny prosimy wpłacać na konto stowarzyszenia:

mBank S.A. 56 1140 2004 0000 3602 7620 0935

P.s Wczoraj, tj. 16.05.2016 r. złożyliśmy pierwszą ofertę realizacji zadania publicznego na terenie gminy Zabrze. Poinformujemy niezwłocznie o wynikach konkursu.